หน้าเว็บ

คำขวัญโรงเรียน

ศึกษาดี มิวินัย กายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนความขยัน มุ่งมั่นสามัคคี หลีกหนียาเสพติด คิดช่วยสังคม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่


โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ผอ.วิจิตร  นามวงษ์ ได้ให้ความสำคัญกับเด็ก ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และนำเด็กเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น